ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2020 (ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019)

Η Express Service με γνώμονα την διευκόλυνση των εργαζομένων της (ενεργών & ανενεργών) υπέβαλε στις 27/08/2020 τις δηλώσεις εισοδημάτων για τους εργαζομένους εκείνους που είχαν αποδοχές από προηγούμενα έτη επωμιζόμενη εκ νέου τον φόρο εισοδήματος,  με στόχο την απαλοιφή της ανάγκης τροποποιητικής δήλωσης και περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των εργαζομένων της.

Δυστυχώς και ανεξάρτητα από την όλη συγκυρία της εποχής επικαλούμενη την Α.1099/2019 εγκύκλιο και τις οδηγίες από 07/08/2020 η Α.Α.Δ.Ε. μας αναγκάζει:

Α. Να δηλώσουμε εκ νέου τις αποδοχές προηγούμενων ετών με διακριτά τα έτη, χωρίς φόρο ως οφείλαμε.

Β. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορολογούμενοι-εργαζόμενοι να υποβάλλουν τροποιητικές δηλώσεις για όλα τα έτη στα οποία έχουν αποδοχές μέχρι την 31/12/2020.  

Ήδη από 11/12/2020 η Express Service έχει αναρτήσει στο Taxis τις διορθωμένες βεβαιωμένες αποδοχές.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όλοι οι εργαζόμενοι ενεργοί και ανενεργοί που είχαν εισοδήματα από αποδοχές του 2018 και προγενέστερα να συμβουλευτούν τους λογιστές τους ώστε να υποβάλλουν τροποιητικές δηλώσεις για όλα τα έτη, μέχρι 31/12/2020.

Η τροποποιητική δήλωση του έτους 2019 θεωρείται εκπρόθεσμη, για αυτό το λόγο κάντε λήψη της  αντίστοιχης βεβαίωση εργοδότη την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη παρακάτω.

Απαραίτητη κρίνεται η αποστολή – προσκόμιση της έντυπης βεβαίωσης αποδοχών που έχετε παραλάβει από την εταιρεία με την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη περί υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων με καθυστέρηση υπαιτιότητάς του .

 

Προσοχή, για τους εργαζόμενους που κατά την χρήση 2019 οι αποδοχές τους (εισπραγμένα) εμφανίζονται μειωμένα και πιθανά η τροποποίηση αυτή να τους επιφέρει φόρο λόγω αντικειμενικών κριτηρίων, η Α.Α.Δ.Ε. συνιστά την χρήση «Ανάλωση κεφαλαίων από προηγούμενα έτη»  

Οι τρείς προσωπάρχες της εταιρείας θα είναι στην διάθεσή σας καθημερινά για την επίλυση τυχόν αποριών ή και την παροχή οποιασδήποτε βεβαίωσης κριθεί αναγκαίο.

Η απάντηση της Α.Α.Δ.Ε. με διευκρινίσεις επί του θέματος ΦΔ.:

22. Ε Ποια είναι η τεχνική και φορολογική μεταχείριση του κωδικού  (Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο  ετος που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο έτος που αφορούν) της  .1099/2019 όπως ισχύει:

 

Α Όσον αφορά στο πώς θα δηλωθούν στο μηνιαίο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών  τα ποσά του κωδικού αυτού διευκρινίζονται τα εξής: Εφόσον πρόκειται για ανείσπρακτες αποδοχές για τις οποίες ο φόρος έχει αποδοθεί σε προγενέστερο έτος, θα συμπληρωθεί το ποσό των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο πεδίο των «ακαθάριστων και καθαρών αποδοχών» στο μηνιαίο αρχείο με τη χρήση του κωδικού (6) , στο πεδίο «φόρος που παρακρατήθηκε» θα συμπληρωθεί ποσό μηδέν και στο «έτος αναφοράς» δύναται να συμπληρωθεί το αντίστοιχο έτος που ανάγονται οι αποδοχές και έχει καταβληθεί και ο αντίστοιχος φόρος.

 

Με αυτό τον τρόπο δεν θα βεβαιωθεί εκ νέου ο παρακρατηθείς φόρος και θα χορηγηθεί χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών με την οποία ο δικαιούχος θα προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αναδρομικών (άρ. 3 ν.4646/2019).

 

 

 

Με εκτίμηση,

Ευαγγελία Παπαδημητρίου
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Υποδιεύθυνση -Απαιτήσεων Ελέγχου Εφαρμογών Φορολογίας
Τμήμα -Απαιτήσεων  Ελέγχου Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας  Κεφαλαίου
Χανδρή 1  Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο